Header

Az InfoPark Alapítvány, mint szervezet működése

Az Infopark Alapítvány önálló jogi személy, szervezeti önállóságot élvez, de szorosan együttműködik az InfoPark Rt.-vel. Az InfoPark Rt., mint alapító segíti az Alapítvány munkáját.

Az Alapítvány vagyont kezelő szervezet, vagyonát 5 tagú kuratórium kezeli. A kuratórium döntési jogkörét kuratóriumi ülések formájában gyakorolja, munkáját külső munkatársak és az Alapítvánnyal munkaviszonyban álló ügyvezető szervezi.

Az Alapítvány képviseletét a kuratórium látja el, amelynek nevében az elnök és a társelnök jogosult eljárni. Az Alapítvány jellegét tekintve nyílt, a kuratórium az induló vagyonnal szabadon rendelkezik.